Símatími

Mán - þri kl. 10-13

Hafa samband

heimilin@heimilin.is

Á döfinni

HH fara fram á að FME sinni lögbundnu eftirlitshlutverki sínu

Hagsmunasamtök heimilanna hafa nú sent erindi til Fjármálaeftirlitsins þar sem FME er beðið um að rækja skyldur sínar varðandi eftirlit með fjármálafyrirtækjum. Samtökin hafa fengið áreiðanlegar fregnir af því að bifreiðar hafi verið fjarlægðar af einkalóðum án þess að láta eigendur þeirra vita og jafnvel hafi slíkt gertæki af hálfu vörslusviptingafyrirtækis farið fram í skjóli nætur. Vilja samtökin benda á að innheimta án starfsleyfis þar sem bílar/eigur fólks eru brottnumdar af einkalóðum í skjóli nætur, er gróft brot á stjórnarskrárvarinni friðhelgi einkalífs og heimilis.

Hér má sjá erindið í heild sinni;

Mikil harka er nú hlaupin í innheimtuaðgerðir fjármögnunarfyrirtækjanna. Félagsmenn Hagsmunasamtaka heimilanna (HH) hafa kvartað til samtakanna undan ágangi fyrirtækjanna. Samtökin telja að FME geti með leiðbeinandi tilmælum slegið á aðgerðir fjármögnunarfyrirtækjanna. Aðgerðir fyrirtækjanna byggja oft á tíðum á hótunum um vörslusviptingu eða hreinlega að taka bifreiðar af eigendum eða umráðamönnum þeirra.  Báðar þessar aðgerðir eru í andstöðu við ákvæði hegningarlaga. Sé vikið fyrst að hótuninni þá eru starfsmenn fyrirtækisins Vörslusviptingar meðal annars fengnir til að hringja beint í lántakendur með þau skilaboð að ef ekki verði greitt þá verði bíllinn tekinn. Þetta er bein hótun og sem slík er sú aðgerð ein og sér í andstöðu við. 233. gr. alm. hegningarlaga.

Jafnframt er ljóst að hvorki fjármögnunarfyrirtækin né svokölluð vörslusviptingafyrirtæki, hafa heimild til að taka eignir í umráðu leigutaka, án þess að komi til þess sérstakur úrskurður eða dómur. Geri þau það þá er slíkt gertæki í andstöðu við 260. gr. almennra hegningarlaga og eftir atvikum brot á 264. gr. sömu laga. (Tímarit Lögfræðinga 5. árg. 1955, bls. 36). Samningur um að fjármögnunarfyrirtækið megi endurheimta bifreið án aðfarargerðar hefur ekki þýðingu þar sem aðfararlögin eru óundanþæg og því er ekki hægt að semja sig frá þeim, ella væri aðilum heimilað að innheimta kröfur sínar sjálfir án niðurstöðu dómstóla um réttarágreining er varðar kröfuna sem býr að baki vörslum á hlutnum. Það eru einungis sýslumenn og löglærðir fulltrúar þeirra sem framkvæma mega aðfarargerðir til fullnustu kröfum, sbr. 1. og 4. gr. laga nr. 90/1989 um aðför. Samtökin hafa fengið áreiðanlegar fregnir af því að bifreiðar hafi verið fjarlægðar af einkalóðum án þess að láta eigendur þeirra vita og jafnvel hafi slíkt gertæki af hálfu vörslusviptingafyrirtækis farið fram í skjóli nætur. Vilja samtökin benda á að innheimta án starfsleyfis þar sem bílar/eigur fólks eru brottnumdar af einkalóðum í skjóli nætur, er gróft brot á stjórnarskrárvarinni friðhelgi einkalífs og heimilis.

Samtökin vilja í þessu sambandi vísa til aðvörunar innanríkisráðherra: http://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/27201.

Hæstiréttur hefur í tveimur dómum sínum komist að þeirri niðurstöðu að samningar sem fjármögnunarfyrirtæki kaus í orði kveðnu að klæða í búning leigusamnings væri lánssamningur sbr.  dóma Hæstaréttar nr. 153/2010 og 92/2010. Einu gildir hvort um leigu- eða lánssamning er að ræða. Í báðum tilvikum þarf atbeina opinbers valds eftir dómsúrskurð um það hvort leigusamningur eða lánssamningur sé í gildi eða ekki eða hvort riftun nái fram að ganga og endurheimtur bifreiðar séu því heimilar. Sýslumaður getur einn kveðið úr um með beinni aðfarargerð eftir ákvæðum aðfararlaga hvar formleg umráð bifreiðar skuli liggja - hjá leigutaka (umráðamaður) eða lántaka (eigandi) eða fjármögnunarfyrirtæki.

Samtökin óska eftir því að  FME sendi út leiðbeinandi tilmæli til allra fjármálastofnana um vörslusviptingar. Einungis sýslumaður og fulltrúar hans hafa slíka heimild skv. 4. gr. laga um aðför nr. 90/1989 eins og fyrr er nefnt og starfsemi einkarekinna verktakafyrirtækja á þessu sviði á því ekkert skylt við lögmætan atvinnurekstur. Almennt hafa slíkir málaliðar ekki heldur starfsleyfi til innheimtustarfsemi, eins og upplýsingar á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins bera með sér. Samtökin brýna fyrir FME að rækja skyldur sínar samkvæmt 15. og 16. gr. innheimtulaga nr. 95/2008  og 2. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998 og gefa út slík leiðbeinandi tilmæli sem byggir á skýrum rétti eigenda eða umráðamanna að hafa eign/leigumun í sínum fórum þar til dómsúrskurður gengur honum í óhag að viðlagðri aðvörun um að ella geti fyrirtækin sem að slíkri aðgerð standa átt von á að kæru til refsingar fyrir brot á almennum hegningarlögum.


© Hannað af Filmís 

Hagsmunasamtök heimilanna voru stofnuð 15. janúar 2009 og eru frjáls og óháð hagsmunasamtök á neytendasviði, til varnar og hagsbóta fyrir heimilin í landinu.

Orð frá formanni

CEO 

Orð frá formanni Varlega áætlað hafa 15.000 fjölskyldur, 45.000 einstaklingar misst heimili sín frá hruni. Enginn hefur svarað fyrir það, hvað þá axlað á því ábyrgð. 

Þegar 15% þjóðarinnar missa heimili sín, gætir áhrifanna víða. Við sjáum þau í ástandinu á leigumarkaði og við sjáum þau líka í auknum kvíða meðal ungmenna og kulnun hjá þeim sem eldri eru.

Þegar fólk er svipt heimilum sínum glatar það öryggi sínu sínu og fótfestu. Þegar við bætist magnvana reiði og örvænting vegna óréttlætisins sem það stendur frammi fyrir ásamt hjálpar- og varnaleysinu sem það upplifir þegar heimilinu er hreinlega stolið af því, er ekki nema von að eitthvað láti undan.

Spillingin í þjóðfélaginu er djúp og hún á sér margar hliðar. Hún birtist ekki bara í háu húsnæðisverði og skelfilegum leigumarkaði eða háum vöxtum og verðtryggingu, hún birtist ekki bara í því hvernig lífeyrissjóðirnir misfara með fé okkar allra eða í „krónu á móti krónu“ skerðingu, hún birtist ekki bara í lágum launum verkafólks á meðan sjálftökufólk af ýmsum toga skammtar sjálfu sér milljónir, hún birtist ekki bara í spilltum dómstólum sem gæta hagsmuna „hinna sterku“ í dómum sínum eða í því hvernig lög- og stjórnaskrárvarin réttindi hafa verið brotin á neytendum frá hruni með skelfilegum afleiðingum.

Nei, hún birtist í þessu öllu og meiru til. Spillingin er djúp og teygir anga sína víða. Hana þarf að rífa upp með rótum til að hægt sé að byggja upp nýtt og betra þjóðfélag.

Fyrsta skrefið væri að að afnema verðtryggingu á lánum heimilanna! Öðruvísi er ekki hægt að skapa eðlilegan húsnæðismarkað eða stöðva sjálftöku fjármálastofnanna á tekjum fólks.

En til að takast á við ræturnar þarf að fara fram rannsókn á aðgerðum stjórnvalda eftir hrun. Jú það var líka spilling fyrir hrun, en þá urðu ákveðin vatnaskil og það var þá sem meðvituð ákvörðun var tekin um að fórna heimilum landsins fyrir bankana.

15.000 heimili eiga skilið að fá svör og uppreist æru.

Við biðjum ykkur um að styðja kröfuna um Rannsóknarskýrslu heimilanna!

Ásthildur Lóa Þórsdóttir
Formaður HH

Fylgstu með á samfélagsmiðlum