Menu
RSS
Aðsendar greinar

Aðsendar greinar (78)

Félagsmenn og aðrir senda okkur efni sem þeir vilja koma á framfæri við gesti heimasíðunnar. Telji samtökin þær skoðanir sem koma fram í því sem er aðsent skaða málstað heimilanna áskilur ritstjóri sér rétt til að hafna birtingu. Þetta útilokar alls ekki greinar sem kunna að virðast í andstöðu við stefnu samtakanna. Greinarhöfundar taka fulla ábyrgð á skrifum sínum og þær skoðanir sem hér koma fram þurfa því ekki að endurspegla stefnu samtakanna eða skoðanir félagsmanna.

Rússíbanareið heimila með gengistryggð íbúðalán

Núverandi ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs var mynduð m.a. til að hrinda í framkvæmd brýnum og mikilvægum aðgerðum, einkum í þágu heimila og atvinnulífs (sjá nánar á www.island.is).  Forsætisráðherra hefur einnig lýst ítrekað yfir að fyrirhugað sé að leysa vanda heimila sem eru með íþyngjandi gengistryggð íbúðalán. Þessi heimili hafa nú þurft að búa við stöðuga óvissu, ef ekki fullkomna angist, í allt að tvö ár frá því krónan tók fyrst að veikjast. Vert er að benda öllum sem fjalla um málið opinberlega á að höfuðstóll erlendra lána hefur hækkað um allt að 150% frá því á miðju ári 2007. Ætla má að slík hækkun á höfuðstóli og afborgunum íbúðalána hafi haft í för með sér hækkandi blóðþrýsting,  áhyggjur og svefnleysi þeirra sem tóku slík lán. Þeir sem það gerðu, gerðu það þó í góðri trú á efnahagsstjórn landsins og í trausti til fjármálastofnana þeirra sem lánin voru tekin hjá og bera enga ábyrgð á stöðu krónunnar í dag. 

Read more...

Grein frá Benedikt Sigurðarsyni

Í tilefni af grein í Mbl. 19.mars.

Að kenna hagfræðingum. . . Gauta B Eggertssyni og Jóni Steinssyni . . . . er auðvitað ekki á mínu færi. Ég get hins vegar ekki orða bundist eftir vandlegan lestur greinar þeirra félaga. Greinin er um flesta hluti rökstutt innlegg í orðræðu um mögulegar aðgerðir í lánamálum heimilanna – en lendir þó í því fari að snúa út úr með pólitískri skeytasendingu til Framsóknarmanna. Þannig verður greinin umtalsvert lakari sem slík og hagfræðingarnir fara að reyna að “kenna okkur leikmönnum pólitík.”

Read more...

Verum hörð á fyrirvara á öll ný skuldaskjöl

Frá Birni Þorra Viktorssyni hæstaréttarlögmanni:

Ég hef áður nefnt að skuldarar kunni að eiga rétt gagnvart gömlu bönkunum og hugsanlega einnig æðstu stjórnenda þeirra og aðaleigenda, vegna beinna aðgerða æðstu stjórnenda þeirra og eigenda gegn íslensku krónunni og hagkerfinu, sem leitt hafa til stórtjóns fyrir viðskiptamenn þeirra.  Þar sem innlendar eignir gömlu bankanna (skuldaskjölin á viðskiptavini þeirra) hafa nú verið fluttar yfir í nýju bankana og þar með í hendur nýs lögaðila, kann að vera nauðsynlegt að gæta þess að rita ekki undir ný skuldaskjöl eða skuldbreytingarskjöl, án þess að setja um það fyrirvara að skuldari áskilji sér allan rétt vegna þessara aðgerða, auk þess sem vera kann að grundvöllur skuldbindingarinnar sé brostinn á þann hátt að ekki sé hægt að byggja rétt á öllum ákvæðum lánasamninga.  Það er mikilvægt fyrir skuldara að halda til streitu þessum rétti sínum með beinum fyrirvörum, enda eru þeir nú að semja við nýja banka í mörgum tilfellum og við allt aðrar aðstæður en voru er upphaflegir samningar voru gerðir.  Geri þeir það ekki, gætu þeir átt á hættu að glata jafnvel rétti til að bera fyrir sig slíkar mótbárur síðar.
Read more...

Á óvenjulegum tímum duga engin venjuleg ráð

Hagsmunasamtök heimilanna telja tillögur Framsóknarflokksins í efnahagsmálum, sem fela m.a. í sér almennar aðgerðir vegna skuldavanda þjóðarinnar, skref í rétta átt þó útfæra þurfi þær frekar.  Hagsmunasamtök heimilanna hafa lagt ríka áherslu á að gripið verði til almennra aðgerða þar sem jafnræði og jöfnun áhættu milli lánveitenda og lántakenda sé höfð að leiðarljósi.

Read more...

Við borguðum 1983 - við eigum ekki að borga aftur.

Innsend grein frá félagsmanni í Hagsmunasamtökum heimilanna:

"Í júlí 2008 tók ég lífeyrissjóðslán upp á rúmar 27 milljónir, í dag er lánið komið í 30,5 miljónir, þetta kallast verðtrygging. Það hafa engir talað um að hætta að borga vexti, en verðtrygging á lánum er vond og ósanngjörn.  Ég vona   að núverandi stjórn komi ekki með sömu lausn og á níunda  áratugnum þ.e. ný lán handa fólkinu sem er í erfiðleikum, þá gerist það aftur að fólkið borgar brúsann." (Kolbrún Þorleifsdóttir)

Ég vil taka undir orð Gunnars Tómassonar  hagfræðings sem var í viðtali í Silfri Egils 1. feb síðastliðinn. Hann talaði um afnám verðtryggingar á launum 1983 sem varð til þess að fjöldi fólks lenti í vanskilum vegna óðaverðbólgu. Hans orð voru; "Verstu hagstjórnarmistök í sögu lýðveldisins"

Read more...

Ísland - Opið bréf til Íslendinga frá Steingrími Ármannssyni

Ágætu Íslendingar, bræður og systur.

Við lifum nú á  tímum sem fæstir okkar hefðu trúað að gætu orðið okkar hlutskipti að takast á við. Tímum þar sem óprúttnir aðilar hafa fellt allt það sem við trúðum að Ísland og Íslendingar stæðu fyrir. Tímum þar sem bjartsýni og þrek Íslendinga virðist vera að fjara út. Tímum þar sem við sjáum vonina hverfa. Tímum sem ekki ættu að vera en eru því miður. Tímum þar sem Íslendingar eru hræddir, hræddir því einu fréttirnar sem berast eru slæmar fréttir.
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Alþingi

Gagnlegar upplýsingar

Leiðbeiningar í lánamálum heimilanna