Menu
RSS

Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna 21. maí 2015

Félagsmenn vinsamlegast athugið.

Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna verður haldinn fimmtudagskvöldið 21. maí 2015 kl. 20:00 í sal Stýrimannaskólans við Háteigsveg. Félagsmenn eru hvattir til að mæta á fundinn.

Dagskrá:

 1. Skipun fundarstjóra, ritara, og fundarsetning
 2. Skýrsla stjórnar: Vilhjálmur Bjarnason, formaður
 3. Reikningar samtakanna: Guðrún Harðardóttir, gjaldkeri
 4. Tillaga stjórnar um óbreytt félagsgjöld
 5. Tillaga um breytingu á samþykktum
 6. Kosning 7 aðalmanna í stjórn
 7. Kosning 3-7 varamanna í stjórn
 8. Kosning skoðunarmanna
 9. Önnur mál

Framboð til stjórnar má tilkynna með tölvupósti á netfang samtakanna This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Undir dagskrárlið nr. 5 mun verða fjallað um eftirfarandi tillögu um breytingu á samþykktum HH:

"Á eftir 2. mgr. 6. gr. komi ný mgr. svohljóðandi: Framboð til stjórnar skal berast eigi síðar en 7 dögum fyrir aðalfund. Hafi ekki borist nægur fjöldi framboða er stjórn heimilt að óska eftir framboðum á aðalfundi."

Frá stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna

Read more...

Ný stjórn HH og ályktun aðalfundar 2014


Hagsmunasamtök heimilanna héldu árlegan aðalfund sinn fimmtudagskvöldið 15. maí sl. Á fundinum var kjörin ný stjórn samtakanna sem nú skipast þannig: Vilhjálmur Bjarnason, Þórarinn Einarsson, Guðrún Harðardóttir, Páll Böðvar Valgeirsson, Pálmey Gísladóttir, Róbert Bender, Sigrún Jóna Sigurðardóttir. Varamenn eru: Bjarni Bergmann, Jón Helgi Óskarsson, Erlingur Þorsteinsson, Jóhann Rúnar Sigurðsson, Guðrún Indriðadóttir, Sigurður Bjarnason, Kristján Þorsteinsson.

 

Aðalfundur HH samþykkti einnig svohljóðandi ályktun einróma:

“Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna fimmtudagskvöldið 15. maí 2014 skorar á Alþingi að grípa til ráðstafana áður en þing fer í sumarfrí og framlengja án tafar frestun á nauðungarsölum og framlengdum samþykkisfresti sem samþykkt var með bráðabirgðarákvæði við lög um nauðungarsölu (nr. 90/1991) þann 19. desember síðastliðinn. Mikilvægt er að fresturinn verði framlengdur, einkum þar sem enn er óljóst hvenær heimilin fái þær leiðréttingar sem þau vænta. Ef ekkert verður að gert er hætta á því að nauðungarsölur hefjist að nýju með fullum þunga þann 1. september áður en Alþingi kemur saman að nýju á haustþingi, sem líkur eru á að muni leiða til aukins húsnæðisvanda og félagslegar upplausnar.”

 

Read more...

Dagskrá og fundargögn aðalfundar 15. maí 2014

 Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna 2014 verður haldinn fimmtudaginn 15. maí kl. 20:00 í sal Stýrimannaskólans við Háteigsveg (2. hæð).

Dagskrá:

 1. Fundarsetning, skipun fundarstjóra og ritara.
 2. Skýrsla stjórnar 2013-2014: Vilhjálmur Bjarnason, formaður stjórnar.
 3. Reikningar samtakanna: Guðrún Harðardóttir, gjaldkeri stjórnar.
 4. Tillaga stjórnar um félagsgjöld.
 5. Tillögur að breytingum á samþykktum.
  1. Tillaga að breytingu á fjölda stjórnarmanna.
  2. Tillaga að breytingu á hámarkslengd stjórnarsetu.
  3. Tillaga að breytingu um boðun funda að ósk stjórnarmanna.
  4. Tillaga að breytingu um forföll og fjarveru stjórnarmanna.
 6. Kosning sjö manna stjórnar.
 7. Kosning sjö varamanna í stjórn
 8. Kosning skoðunarmanna reikninga.
 9. Önnur mál

Framboðsfrestur er til 15. maí kl. 20:00 á fundarstað.

Framboðskynningar og tillögur að breytingum á samþykktum HH má senda á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eða afhenda fundarstjóra skriflega á fundarstað við byrjun fundar.

Félagsmenn eru hvattir til að gefa sér tíma til að mæta á aðalfundinn og hafa þannig áhrif á starf samtakanna, meðal annars með vali á nýrri stjórn!

Fráfarandi stjórn hyggst leggja til að stjórn HH fái heimild aðalfundar til að ákvarða félagsgjöld næsta árs á bilinu 2.400-3.000 kr., eftir því sem þurfa þykir með hliðsjón af fjárhag samtakanna og fyrirliggjandi verkefnum.

Auk þess hyggst fráfarandi stjórn leggja fyrir fundinn eftirfarandi tillögur að breytingum á samþykktum HH.

Núgildandi 1. mgr. 9. gr.: "Stjórn samtakanna skal skipuð sjö mönnum og sjö varamönnum sem kjörnir skulu á aðalfundi samtakanna. Stjórnin kýs sér formann, varaformann, ritara og gjaldkera á fyrsta stjórnarfundi að loknum aðalfundi." - orðist svo: "Stjórn samtakanna skal skipuð minnst 10 en mest 14 manns, þar af 7 aðalmönnum og 3-7 varamönnum, sem kosnir skulu á aðalfundi samtakanna. Stjórnin kýs sér formann, varaformann, ritara og gjaldkera á fyrsta stjórnarfundi að loknum aðalfundi."

Núgildandi 2. mgr. 9. gr.: "Stjórnarmaður sem setið hefur full fimm kjörtímabil telst hafa lokið stjórnarsetu sinni fyrir samtökin og getur ekki verið kjörinn aftur í stjórn. Ákvæðið gildir ekki um kjörtímabil varamanna." - orðist svo: "Stjórnarmaður sem setið hefur full fimm kjörtímabil skal taka hlé á stjórnarsetu í það minnsta eitt kjörtímabil. Að því loknu getur viðkomandi boðið sig fram til stjórnarsetu á ný. Ákvæðið gildir ekki um kjörtímabil varamanna."

Núgildandi 4. mgr. 9. gr.: "Stjórnin skal koma saman til fundar að minnsta kosti mánaðarlega og skal hún halda fundargerðir. Að öðru leyti kveður stjórnarformaður stjórnina til fundar, þegar honum þykir þörf og skylt er honum að boða til fundar í stjórninni þegar einn stjórnarmaður óskar þess." - orðist svo: "Stjórnin skal koma saman til fundar að minnsta kosti mánaðarlega og skal hún halda fundargerðir. Að öðru leyti kveður stjórnarformaður stjórnina til fundar, þegar honum þykir þörf og skylt er honum að boða til fundar í stjórninni þegar tveir stjórnarmenn óska þess."

Núgildandi 5. mgr. 9. gr.: "Stjórnarmenn skulu boða forföll, komist þeir ekki á stjórnarfund. Nú sækir aðalmaður ekki stjórnarfundi um þriggja mánaða skeið. Afsali hann sér þá sæti sínu í stjórn, nema um lögmæta ástæðu sé að ræða, taki sæti í varastjórn og fyrsti varamaður taki sæti í stjórn í hans stað." - orðist svo: "Stjórnarmenn skulu boða forföll, komist þeir ekki á stjórnarfund. Nú sækir aðalmaður ekki stjórnarfundi um sex vikna skeið. Afsali hann sér þá sæti sínu í stjórn, nema um lögmæta ástæðu sé að ræða, taki sæti síðasta manns í varastjórn og fyrsti varamaður taki sæti í stjórn í hans stað."

Read more...

Alþingi

Gagnlegar upplýsingar

Leiðbeiningar í lánamálum heimilanna