Menu
RSS

Hagsmunasamtök heimilanna 10 ára

Hrunið hefur ekki verið gert upp!
Fjárhagslegt, félagslegt og samfélagslegt tjón er gríðarlegt.
Um 15.000 fjölskyldur, eða 45.000 einstaklingar, hafa verið á hrakhólum eftir gjaldþrot þriggja banka.
Að missa heimili sitt og óöryggi hefur áhrif á líðan barna.
Vanlíðan íslenskra unglinga hefur aldrei verið meiri.
Traust til stjórnmálamanna er ekki til staðar!

Í dag, þriðjudaginn 15. janúar, eru 10 ár frá stofnun Hagsmunasamtaka heimilanna.

Venjulega er afmælum fagnað og vissulega er ástæða til að fagna því að Hagsmunasamtökin séu enn til staðar og enn að styrkjast nú þegar þau ná 10 ára aldrinum. En engu að síður er það sorglegt að samtök eins og Hagsmunasamtök heimilanna þurfi yfirleitt að vera til. Það er ekkert eðlilegt við það að rúmum 10 árum eftir hrun sé ekki enn búið að gera upp hrunið og að ennþá þurfi að að berjast fyrir þeim sjálfsagða hlut að lög- og stjórnarskrár varin réttindi almennings á fjármálamarkaði séu virt.

Það er staðfest að 10.000 fjölskyldur hafi misst heimili sín á nauðungaruppboðum frá hruni og við vitum að þau eru mun fleiri. Varlega áætlað teljum við að um 15.000 heimili sé ræða eða um 45.000 manns.

Þetta er ekki léttvægt og áhrif þessara hörmunga eru víðtækari en ljóst er við fyrstu sýn. Missir heimilis hefur gífurleg og langvarandi áhrif á líf, afkomu og heilsu einstaklinga, svo ekki sé minnst á áhrif svona áfalla á börn og unglinga. Samkvæmt rannsóknum hefur vanlíðan unglinga aldrei verið meiri og óhætt að velta fyrir sér áhrifum heimilismissis og álags vegna þess á fjölskyldur og á öryggi og líðan barna og unglinga.

Tölfræðin sýnir að um 15% þjóðarinnar hafi misst heimili sín á Íslandi undanfarin 10 ár án þess að hér hafi ríkt stríðsástand eða orðið stórfelldar náttúruhamfarir. Þessar fjölskyldur hafa ekki enn fengið réttindi sín viðurkennd og munu búa við afleiðingar þessa um langa framtíð.

Það er því eitt helsta baráttumál Hagsmunasamtakanna að gerð verði óháð rannsóknarskýrsla á aðgerðum stjórnvalda eftir hrun og áhrifum þeirra og afleiðingum fyrir heimilin.

Það væri vel við hæfi ef Alþingi léti það verða sitt fyrsta verk þegar það kemur saman eftir jólafrí að samþykkja gerð Rannsóknarskýrslu heimilanna og gefa Hagsmunasamtökunum og þjóðinni allri skýrsluna í afmælisgjöf. Sé stjórnmálamönnum alvara í að vilja endurreisa traust í samfélaginu verða þeir að þora að horfast í augu við eigin aðgerðir og afleiðingar þeirra eftir hrun.

Þeir stjórnmálamenn sem ekki veita Rannsóknarskýrslu heimilanna stuðning sinn hljóta að þurfa að rökstyðja þá afstöðu sína. Þjóðin þarf að fá svör.

Hagsmunasamtökin munu ekki halda upp á afmælið með formlegum hætti að svo stöddu, en halda áfram baráttu sinni fyrir réttindum neytenda á fjármálamarkaði af fullum krafti. Það er löngu kominn tími til að réttlætið fái framgang á Íslandi og að lög- og stjórnarskrárvarin réttindi almennings séu virt.

Við munum að sjálfsögðu halda áfram að berjast fyrir afnámi verðtryggingar á lánum heimilanna. Það er ótrúlegt en satt að ein stærsta barátta Hagsmunasamtakanna hefur verið fyrir því að lögbundinn réttur neytenda á fjármálamarkaði sé virtur af stjórnvöldum og dómurum og henni verður að sjálfsögðu haldið áfram.

Andstaðan gegn réttindum neytenda er sterk innan „kerfisins“ en Hagsmunasamtökin hafa ítrekað neyðst til að leita á náðir dómstóla og eru núna með tvö stór dómsmál í gangi.

Í desember lögðu Hagsmunasamtök heimilanna fram kæru til Mannréttindadómstóls Evrópu vegna þess hvernig lög og réttur voru ítrekað brotin í meðferð stjórnvalda og dómstóla á ólögmætum gengistryggðum lánum eftir hrun. Þann 30. janúar verður jafnframt dómtekið mál á vegum Hagsmunasamtakanna vegna verðtryggðra neytendalána.

Dropinn holar steininn og Hagsmunasamtökin líta með bjartsýni fram á nýtt ár enda finnum við sífellt aukinn meðbyr með málstað okkar.

Núverandi stjórn Hagsmunasamtakanna vill nota þessi tímamót til að þakka þeim fjölmörgu sem lagt hafa Hagsmunasamtökunum lið á þessum árum. Fyrrverandi formenn og stjórnarmenn eiga þakkir skildar, auk allra þeirra einstaklinga sem með sinni eigin baráttu hafa lagt sameiginlegri baráttu okkar allra lið. Sérstakar þakkir eru til félagsmanna okkar sem hafa gert okkur kleift að vinna að baráttumálum okkar með því að greiða félagsgjöld og einnig þeim sem hafa verið styrktarmeðlimir okkar og greitt sérstakar mánaðarlegar greiðslur inn á styrktarsjóð okkar. Þessar greiðslur hafa gert okkur mögulegt að greiða laun til starfsmanna okkar sem eru ómetanlegir og vinna mikið meira en launahlutfall þeirra segir til um og einnig til að standa í þeim málaferlum sem við höfum ráðist í.

Þeir sem vilja sýna Hagsmunasamtökunum stuðning sinn í verki í baráttu sinni við ofurefli fjármálafyrirtækja og stjórnvalda, geta lagt framlög inn á nær tóman málskostnaðarreikning samtakanna. Öll framlög eru vel þegin og verða vel nýtt.

Reikningsnúmer málskostnaðarsjóðs:
1110-05-250427 kt. 520209-2120

Íslendingar þurfa Rannsóknarskýrslu heimilanna!

Read more...

Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna 2017

Kæru félagsmenn,
Hagsmunasamtök heimilanna boða hér með til aðalfundar, sem verður haldinn þriðjudagskvöldið 30. maí næstkomandi, kl. 20:00 á Hótel Cabin við Borgartún 32, í ráðstefnusal á 7. hæð. Athugið að til þess að komast upp á 7. hæð þarf að fara í lyftu sem er í vesturenda hússins, fyrir innan gestamóttöku hótelsins.
 
Dagskrá:
  1. Skipun fundarstjóra, ritara, og fundarsetning
  2. Skýrsla stjórnar: Vilhjálmur Bjarnason, formaður
  3. Reikningar samtakanna: Róbert Bender, gjaldkeri
  4. Tillaga stjórnar um ákvörðun félagsgjalda
  5. Tillögur um breytingar á samþykktum
  6. Kosning 7 aðalmanna í stjórn
  7. Kosning 3-7 varamanna í stjórn
  8. Kosning skoðunarmanna
  9. Önnur mál

 


 
Tillögur um breytingar á samþykktum
Undir 5. dagskrárlið aðalfundar verða eftirfarandi tillögur um breytingar á samþykktum samtakanna teknar til umræðu og atkvæðagreiðslu:
 
Tímasetning aðalfundar
2. málsliður 2. mgr. 6. gr. sem nú er svohljóðandi: Aðalfund skal halda fyrir lok maímánaðar ár hvert.
Orðist svo: Aðalfund skal halda fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert.
 
Víxlkosning aðalmanna til tveggja ára í senn
Í stað 1. málsliðs 1. mgr. 9. gr. sem nú er svohljóðandi: Stjórn samtakanna skal skipuð minnst 10 en mest 14 manns, þar af 7 aðalmönnum og 3-7 varamönnum, sem kosnir skulu á aðalfundi samtakanna.
Komi tveir nýir málsliðir sem orðist svo: Stjórn samtakanna skal skipuð 7 aðalmönnum sem kosnir skulu til tveggja ára í senn og 3-7 varamönnum sem kosnir skulu til eins árs í senn, á aðalfundi samtakanna. Víki aðalmaður úr stjórn á fyrra ári tveggja ára kjörtímabils síns skal kjörtímabil efsta varamanns sem þá tekur sæti aðalmanns framlengjast um eitt ár, svo tryggt sé að til skiptis verði kosnir þrír aðalmenn þegar ártalið er slétt tala og fjórir þegar ártalið er oddatala.
Ákvæði til bráðabirgða: Eftir að nýrri reglu um kosningu aðalmanna í stjórn til tveggja ára hefur verið beitt í fyrsta skipti teljast þrír neðstu aðalmenn miðað við skipan stjórnar í lok fyrsta árs þá hafa lokið kjörtímabili sínu, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 9. gr. Ákvæði þetta til bráðabirgða fellur úr gildi að þeim tíma liðnum.

Afnám hámarkslengdar stjórnarsetu
2. mgr. 9. gr. sem nú er svohljóðandi: Stjórnarmaður sem setið hefur full fimm kjörtímabil skal taka hlé á stjórnarsetu í það minnsta eitt kjörtímabil. Að því loknu getur viðkomandi boðið sig fram til stjórnarsetu á ný. Ákvæðið gildir ekki um kjörtímabil varamanna.
Falli brott.
 
Launuð verkefni stjórnarmanna
3. mgr. 9. gr. sem nú er svohljóðandi: Stjórnarstörf eru ólaunuð, svo og þau verkefni sem stjórnarmenn taka að sér fyrir samtökin. Þó er heimilt að greiða fyrir útlagðan kostnað sem til fellur vegna rekstrar samtakanna.
Orðist svo: Almenn stjórnarstörf eru ólaunuð. Þó er heimilt að fela stjórnarmönnum önnur sérgreind verkefni gegn greiðslu.
 

 
Framboðsfrestur og fundargögn
Framboðsfrestur til stjórnarkjörs er 7 dögum fyrir aðalfund eða til 21. maí. Framboð má tilkynna með tölvupósti á netfang samtakanna: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Fundargögn verða birt á heimasíðu samtakanna í aðdraganda aðalfundarins.
 
Read more...

Frambjóðendur til stjórnar HH 2017

Eftirtaldir einstaklingar höfðu boðið sig fram til stjórnarkjörs á aðalfundi Hagsmunasamtaka heimilanna 2017, áður en framboðsfrestur rann út í dag:

Ásthildur Lóa Þórsdóttir
Guðrún Bryndís Harðardóttir
Guðrún Indriðadóttir
Hafþór Ólafsson
Jóhann Rúnar Sigurðsson
Ólafur Garðarsson
Pálmey Helga Gísladóttir
Róbert Þ Bender
Sigurður Sigurbjörnsson
Snorri Magnússon
Stefán Stefánsson
Vilhjálmur Bjarnason

Auk þess bjóða eftirtaldir sig fram í sæti varamanna:

Guðmundur Ásgeirsson (með fyrirvara)
Ragnar Unnarsson
Þórarinn Einarsson

Frambjóðendum verður gefinn kostur á að kynna sig stuttlega fyrir fundarmönnum á aðalfundinum áður en kosning fer fram. Kosið verður í tveimur umferðum, fyrst í sæti aðalmanna og því næst í sæti varamanna. Kosning og talning fer fram með sama hætti og algengt er í prófkjörum stjórnmálasamtaka þar sem frambjóðendum er raðað í sæti þannig að efsta sæti hreppir sá sem hlýtur flest atkvæði í það sæti en því næst sá sem hlýtur flest atkvæði í annað sæti eða hærra og svo koll af kolli þar til röð allra verður ljós. Hljóti tveir eða fleiri jafn mörg atkvæði í tiltekið sæti sker hlutkesti úr um innbyrðis röð þeirra.

Aðalfundurinn verður næstkomandi þriðjudagskvöld þann 30. maí kl. 20:00 á Hótel Cabin við Borgartún 32, í ráðstefnusal á 7. hæð sem er aðgengilegur með lyftu í vesturenda hússins, fyrir innan gestamóttöku hótelsins.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Alþingi

Gagnlegar upplýsingar

Leiðbeiningar í lánamálum heimilanna