Menu
RSS

Frávísun Héraðsdóms á máli um verðtryggt neytendalán kærð til Hæstaréttar

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur vísað frá dómi máli neytanda sem hann höfðaði gegn Íbúðalánasjóði um lögmæti samnings um neytendalán með verðtryggingu, en Hagsmunasamtök heimilanna (HH) standa að baki málsókninni. Varðandi úrskurð um frávísun málsins segir meðal annars í niðurstöðum héraðsdóms um forsendur hans:

„Þessi framsetning dómkrafna er í andstöðu við fyrrgreind ákvæði laga nr. 91/1991 og er auk þess óskýr í meira lagi, m.a. vegna þess að enga útlistun er að finna í kröfugerð á því hver sá heildarlántökukostnaður hafi verið, hvernig einstakir kostnaðarliðir hafi skipst eða hver kostnaður muni verða í framtíðinni, sbr. einnig d-lið 1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991,“

Athyglisvert þykir að í málinu, sem var höfðað á grundvelli laga um neytendalán, var einmitt meðal helstu málsástæðna að upplýsingar sem lánveitandi hefði veitt um kostnað væruð óskýrar í meira lagi, þar vantaði útlistun um það hver heildarlántökukostnaður lánsins skyldi vera, hvernig tilteknir kostnaðarliðir skiptist, eða hver kostnaður muni verða í framtíðinni.

Í dómi sínum leggur héraðsdómur sjálfar málsástæðurnar nánast til grundvallar frávísun, og vekur það upp ýmsar spurningar um hvernig kröfugerð lánveitanda þyrfti þá að líta út til þess að uppfylla kröfur dómsins um skýrleika, svo kröfur hans á neytendur yrðu viðurkenndar?

Stjórn HH fundaði í gær með stefnanda málsins og lögfræðingi hans, og var það samdóma álit allra að rétt sé að kæra frávísunina til Hæstaréttar, sem verður gert í næstu viku.

Félagsmenn eru hvattir til að fylgjast vel með heimasíðu HH á næstunni þar sem upplýsingar um framgang málsóknarinnar verða settar inn jafnóðum. Málsókn af þessu tagi er kostnaðarsöm og hefur því verið stofnaður sérstakur málskostnaðarsjóður. Félagsmenn sem vilja leggja málefninu lið eru hvattir til að gera það með framlögum í sjóðinn.


Reikningsnúmer: 1110-05-250427 kt. 520209-2120

Read more...

Flýtimeðferðarákvæði laga um neytendalán í tvítugsafmælisgjöf

Hagsmunasamtök heimilanna vilja vekja athygli neytenda á því að samkvæmt nýjum lögum um neytendalán sem samþykkt voru í mars síðastliðnum hefur tekið gildi bráðabirgðaákvæði um heimild neytenda til að sækja um flýtimeðferð mála fyrir dómstólum vegna ágreinings er varðar lögmæti verðtryggingar í lánssamningum.

Rétt er að taka fram að flýtimeðferðarákvæðið gildir jafnt fyrir alla neytendur með verðtryggð lán, þar á meðal þau sem eru verðtryggð með gengistengingu. Athygli er vakin á því að bráðabirðgaákvæðið gildir aðeins til 1. september næstkomandi að óbreyttu, en samtökin munu beita sér fyrir þeirri kröfu að gildistími ákvæðisins verði framlengdur.

Neytendur sem kunna að hyggja á málshöfðun í því skyni að láta reyna á lögmæti verðtryggðra lánssamninga eru hvattir til þess að nýta sér umrædda flýtimeðferð með því að óska sérstaklega eftir því við málshöfðun samkvæmt ákvæðum XIX. kafla laga um meðferð einkamála.

Loks vilja Hagsmunasamtök heimilanna óska íslenskum neytendum til hamingju með 20 ára afmæli laga um neytendalán, sem er í dag 13. apríl, en þau tóku fyrst gildi í upphaflegu formi árið 1993.

    - fyrir hönd stjórnar Hagsmunasamtaka heimilanna

Á þessum tímamótum er auk þess vel við hæfi að Hagsmunasamtök heimilanna taka nú í notkun nýja og bætta heimasíðu. Verður í framhaldinu unnið að betra skipulagi efnis á síðunni svo það verði aðgengilegra ásamt því að koma upp gagnasafni með efni úr starfi samtakanna og frá opinberum heimildum.

(Mynd fengin að lán frá PinkCakeBox.com)

 

Read more...

Málflutningur um frávísunarkröfu Íbúðalánasjóðs

Í gær fór fram málflutningur í Héraðsdómi Reykjavíkur þar sem tekist var á um frávísunarkröfu í prófmáli gegn Íbúðalánasjóði (ÍLS) vegna verðtryggðs fasteignaláns sem Hagsmunasamtök heimilanna hafa staðið að undirbúningi á. Ríkislögmaður fer með málið fyrir hönd ÍLS og krafðist frávísunar málsins frá dómi vegna meintra formgalla. Í stefnunni gegn ÍLS er byggt á lögum um neytendalán (nr. 121/1994), og rök færð fyrir því að verðtryggðir lánasamningar sem brjóta gegn skýrum ákvæðum laganna um upplýsingagjöf um heildarlántökukostnað til neytenda séu ólöglegir og því óheimilt sé að innheimta kostnað af þeim.

Úrskurður dómara um frávísunarkröfuna mun liggja fyrir á næstu vikum. Hafni dómarinn frávísunarkröfu mun lögmaður stefnenda fara fram á flýtimeðferð í aðalmeðferð málsins, en í nýjum lögum um neytendalán er að finna ákvæði um flýtimeðferð mála um lögmæti verðtryggingar lána, sem var samþykkt á Alþingi rétt fyrir þinglok. Hagsmunasamtök heimilanna vekja athygli á því að ákvæðið um flýtimeðferð gildir jafnt fyrir alla sem vilja leita úrlausnar dómstóla um ágreining vegna verðtryggingar neytendalána, einnig þeirra sem eru verðtryggð miðað við gengi erlendra gjaldmiðla.

Read more...

Alþingi

Gagnlegar upplýsingar

Leiðbeiningar í lánamálum heimilanna