Menu
RSS
Frá Hagsmunasamtökum heimilanna

Frá Hagsmunasamtökum heimilanna (401)

Frambjóðendur til stjórnar HH 2017

Eftirtaldir einstaklingar höfðu boðið sig fram til stjórnarkjörs á aðalfundi Hagsmunasamtaka heimilanna 2017, áður en framboðsfrestur rann út í dag:

Ásthildur Lóa Þórsdóttir
Guðrún Bryndís Harðardóttir
Guðrún Indriðadóttir
Hafþór Ólafsson
Jóhann Rúnar Sigurðsson
Ólafur Garðarsson
Pálmey Helga Gísladóttir
Róbert Þ Bender
Sigurður Sigurbjörnsson
Snorri Magnússon
Stefán Stefánsson
Vilhjálmur Bjarnason

Auk þess bjóða eftirtaldir sig fram í sæti varamanna:

Guðmundur Ásgeirsson (með fyrirvara)
Ragnar Unnarsson
Þórarinn Einarsson

Frambjóðendum verður gefinn kostur á að kynna sig stuttlega fyrir fundarmönnum á aðalfundinum áður en kosning fer fram. Kosið verður í tveimur umferðum, fyrst í sæti aðalmanna og því næst í sæti varamanna. Kosning og talning fer fram með sama hætti og algengt er í prófkjörum stjórnmálasamtaka þar sem frambjóðendum er raðað í sæti þannig að efsta sæti hreppir sá sem hlýtur flest atkvæði í það sæti en því næst sá sem hlýtur flest atkvæði í annað sæti eða hærra og svo koll af kolli þar til röð allra verður ljós. Hljóti tveir eða fleiri jafn mörg atkvæði í tiltekið sæti sker hlutkesti úr um innbyrðis röð þeirra.

Aðalfundurinn verður næstkomandi þriðjudagskvöld þann 30. maí kl. 20:00 á Hótel Cabin við Borgartún 32, í ráðstefnusal á 7. hæð sem er aðgengilegur með lyftu í vesturenda hússins, fyrir innan gestamóttöku hótelsins.

Read more...

Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna 2017

Kæru félagsmenn,
Hagsmunasamtök heimilanna boða hér með til aðalfundar, sem verður haldinn þriðjudagskvöldið 30. maí næstkomandi, kl. 20:00 á Hótel Cabin við Borgartún 32, í ráðstefnusal á 7. hæð. Athugið að til þess að komast upp á 7. hæð þarf að fara í lyftu sem er í vesturenda hússins, fyrir innan gestamóttöku hótelsins.
 
Dagskrá:
  1. Skipun fundarstjóra, ritara, og fundarsetning
  2. Skýrsla stjórnar: Vilhjálmur Bjarnason, formaður
  3. Reikningar samtakanna: Róbert Bender, gjaldkeri
  4. Tillaga stjórnar um ákvörðun félagsgjalda
  5. Tillögur um breytingar á samþykktum
  6. Kosning 7 aðalmanna í stjórn
  7. Kosning 3-7 varamanna í stjórn
  8. Kosning skoðunarmanna
  9. Önnur mál

 


 
Tillögur um breytingar á samþykktum
Undir 5. dagskrárlið aðalfundar verða eftirfarandi tillögur um breytingar á samþykktum samtakanna teknar til umræðu og atkvæðagreiðslu:
 
Tímasetning aðalfundar
2. málsliður 2. mgr. 6. gr. sem nú er svohljóðandi: Aðalfund skal halda fyrir lok maímánaðar ár hvert.
Orðist svo: Aðalfund skal halda fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert.
 
Víxlkosning aðalmanna til tveggja ára í senn
Í stað 1. málsliðs 1. mgr. 9. gr. sem nú er svohljóðandi: Stjórn samtakanna skal skipuð minnst 10 en mest 14 manns, þar af 7 aðalmönnum og 3-7 varamönnum, sem kosnir skulu á aðalfundi samtakanna.
Komi tveir nýir málsliðir sem orðist svo: Stjórn samtakanna skal skipuð 7 aðalmönnum sem kosnir skulu til tveggja ára í senn og 3-7 varamönnum sem kosnir skulu til eins árs í senn, á aðalfundi samtakanna. Víki aðalmaður úr stjórn á fyrra ári tveggja ára kjörtímabils síns skal kjörtímabil efsta varamanns sem þá tekur sæti aðalmanns framlengjast um eitt ár, svo tryggt sé að til skiptis verði kosnir þrír aðalmenn þegar ártalið er slétt tala og fjórir þegar ártalið er oddatala.
Ákvæði til bráðabirgða: Eftir að nýrri reglu um kosningu aðalmanna í stjórn til tveggja ára hefur verið beitt í fyrsta skipti teljast þrír neðstu aðalmenn miðað við skipan stjórnar í lok fyrsta árs þá hafa lokið kjörtímabili sínu, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 9. gr. Ákvæði þetta til bráðabirgða fellur úr gildi að þeim tíma liðnum.

Afnám hámarkslengdar stjórnarsetu
2. mgr. 9. gr. sem nú er svohljóðandi: Stjórnarmaður sem setið hefur full fimm kjörtímabil skal taka hlé á stjórnarsetu í það minnsta eitt kjörtímabil. Að því loknu getur viðkomandi boðið sig fram til stjórnarsetu á ný. Ákvæðið gildir ekki um kjörtímabil varamanna.
Falli brott.
 
Launuð verkefni stjórnarmanna
3. mgr. 9. gr. sem nú er svohljóðandi: Stjórnarstörf eru ólaunuð, svo og þau verkefni sem stjórnarmenn taka að sér fyrir samtökin. Þó er heimilt að greiða fyrir útlagðan kostnað sem til fellur vegna rekstrar samtakanna.
Orðist svo: Almenn stjórnarstörf eru ólaunuð. Þó er heimilt að fela stjórnarmönnum önnur sérgreind verkefni gegn greiðslu.
 

 
Framboðsfrestur og fundargögn
Framboðsfrestur til stjórnarkjörs er 7 dögum fyrir aðalfund eða til 21. maí. Framboð má tilkynna með tölvupósti á netfang samtakanna: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Fundargögn verða birt á heimasíðu samtakanna í aðdraganda aðalfundarins.
 
Read more...

Opinn spjallfundur um málefni heimilanna

Kæru félagsmenn

Nú er komið að mánaðarlegum opnum spjallfundi Hagsmunasamtaka heimilanna. Fundurinn verður haldinn næstkomandi miðvikudag, 10. maí, kl. 20-22, á Café Meskí, Fákafeni 9 (í innri sal kaffihússins).

Fundir sem þessir eru kjörinn vettvangur fyrir félagsmenn til að ræða þau mál sem brenna á þeim, jafnt sín á milli sem og við fulltrúa stjórnar samtakanna.

Við hvetjum félagsmenn sem og aðra til að nýta sér þetta tækifæri og mæta til að taka þátt í umræðum um málefni heimilanna!

Stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna.

Read more...

Opinn spjallfundur um málefni heimilanna

Kæru félagsmenn

Nú er komið að mánaðarlegum opnum spjallfundi Hagsmunasamtaka heimilanna. Fundurinn verður haldinn næstkomandi fimmtudag, 9. mars, kl. 20-22, á Café Meskí, Fákafeni 9.

Fundir sem þessir eru kjörinn vettvangur fyrir félagsmenn til að ræða þau mál sem brenna á þeim, jafnt sín á milli sem og við fulltrúa stjórnar samtakanna.

Við hvetjum félagsmenn sem og aðra til að nýta sér þetta tækifæri og mæta til að taka þátt í umræðum um málefni heimilanna!

Stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna.

Read more...

Opinn spjallfundur um málefni heimilanna

Kæru félagsmenn

Nú er komið að mánaðarlegum opnum spjallfundi Hagsmunasamtaka heimilanna. Fundurinn verður haldinn næstkomandi miðvikudag, 8. febrúar, kl. 20-22, á Café Meskí, Fákafeni 9.

Fundir sem þessir eru kjörinn vettvangur fyrir félagsmenn til að ræða þau mál sem brenna á þeim, jafnt sín á milli sem og við fulltrúa stjórnar samtakanna.

Við hvetjum félagsmenn sem og aðra til að nýta sér þetta tækifæri og mæta til að taka þátt í umræðum um málefni heimilanna!

Stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna.

Read more...

Uppgjör við hrunið - 2017!

Á íslenskum fjármálamarkaði hefur upplýsingaskylda fjármálastofnanna gagnvart neytendum lengi verið brotin eða vanrækt, ekki eingöngu með tilliti til verðtryggingar húsnæðislána, heldur einnig yfirdráttarlána og annarra lánasamninga. Í dag kveða lög um neytendalán frá 2013 enn skýrar en áður á um framkvæmd upplýsingagjafar til neytenda og að árleg hlutfallstala kostnaðar (ÁHK) megi ekki samkvæmt lögum fara upp fyrir 50% að viðbættum stýrivöxtum. Ef sambærileg löggjöf hefði verið fyrir hendi í október 2008, hefði hún veitt lánþegum lágmarksvernd. Þó prósentutalan sé ógnarhá, er hér þó komið fordæmi fyrir því að setja þak á kostnað í lánasamningum og að ekki sé leyfilegt að undanskilja verðbætur vegna verðtryggingar. Það er dæmi um ákveðna framþróun í neytendarétti á fjármálamarkaði. Um nýja verðtryggða húsnæðislánasamninga gilda því ofangreind lög. Fyrir tilstilli Hagsmunasamtaka heimilanna (HH) hefur verið látið reyna á lögmæti eldri verðtryggðra húsnæðislánasamninga hvað varðar upplýsingaskyldu, frá því þungar byrgðar féllu á íslensk heimili við gjaldþrot gömlu bankanna, en án árangurs. Dómur Hæstaréttar (nr. 243/2015) í máli HH um óréttmæta framkvæmd verðtryggðra lána er vitnisburður um það.

Samtökin hafa þó lengi staðið fyrir þeirri sannfæringu og túlkun á íslenskum lögum að hér hafi verið um brot að ræða gegn upplýsingaskyldu lánveitenda. Í síðastliðnum nóvembermánuði sendu HH kvörtun til ESA vegna niðurstöðu þessa dómsmáls og túlkunar Hæstaréttar á íslenskum lögum, en í dómnum felst sú niðurstaða að þó innleiðing tilskipunar 87/102/EBE í íslensk lög hafi að hálfu Alþingis verið röng þá hafi Íbúðalánasjóður þrátt fyrir allt farið eftir þeim lögum og var sjóðurinn þar af leiðandi sýknaður. Íslendingar voru hins vegar skuldbundnir til að innleiða ofangreinda tilskipun vegna aðildar sinnar að EES samningnum. Í þeirri tilskipun er skýrt kveðið á um upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækja um allan lánskostnað og réttláta samninga við neytendur. Upplýsingaskyldan hvílir alfarið á lánveitendum og felur það í sér að greina skuli frá öllum kostnaði láns samkvæmt tilskipuninni. Að mati Hæstaréttar var Íbúðalánasjóði þrátt fyrir það heimilt samkvæmt íslenskum lögum að mati að upplýsa neytendur ekki um verðbætur. Framundan á árinu er málarekstur hjá HH fyrir dómstólum og eftirlitsstofnunum sem kalla mætti uppgjör við fjárhagslegt tjón íslenskra heimila vegna efnahagshrunsins. Þessi málarekstur varðar brot á upplýsingaskyldu, óréttláta lánasamninga og fjárhagslegt tjón. Hvort sem innleiðing Alþingis á ofangreindri tilskipun telst vera röng eða dómurinn rangur þá er ríkissjóður í báðum tilvikum skaðabótaskyldur vegna þess.

Hagsmunasamtök heimilanna hafa verið baráttusamtök sjálfboðaliða um neytendarétt á fjármálamarkaði frá stofnun þeirra, í janúar 2009. Það eitt að samtökin séu ennþá rekin á sjálfboðaliðagrundvelli segir fjölmargt um samfélagsstöðu neytendaréttar á fjármálamarkaði. Neytendaréttur á fjármálamarkaði hefur lengi átt á brattann að sækja á Íslandi í samanburði við það sem mætti vísa í sem almennt samþykktan neytendarétt og í því sambandi skýra kröfu í almennri orðræðu um upplýsingaskyldu til neytenda. Í baráttu samtakanna fyrir framþróun á þessu sviði hafa samtökin verið málsvari heimilanna vegna óréttmætra samninga, stökkbreyttra lána, barist fyrir leiðréttingu þeirra og afnámi verðtryggingar í kjölfar efnahagshruns. Markmið samtakanna er og hefur verið að beita sér fyrir lagabreytingum og stuðla að framþróun á þessum markaði. Þó ýmislegt hafi áunnist í þessari átta ára vegferð samtakanna, til að mynda markviss framþróun í framkvæmd á upplýsingaskyldu fjármálastofnanna sem samtökin hafa lengi beitt sér fyrir, þá situr fjölmargt eftir og er óuppgert. Verðtryggingin er ennþá við lýði og heldur áfram að leggja sín lóð á vogarskálarnar við að knýja áfram óhagstæða hringrás verðbólgu, hárra vaxta og verðbóta fyrir íslenska neytendur. Hagsmunabarátta heimilanna heldur því áfram.

Þó réttindabarátta neytenda á fjármálamarkaði sé ekki síður nauðsynlegt nú en fyrir átta árum er uppgjöri vegna efnahagshrunsins ekki lokið. Þegar öllu er á botninn hvolft er það mat samtakanna að heimilin hafi verið hlunnfarin í því uppgjöri sem hefur átt sér stað síðastliðin ár vegna fjármálahrunsins 2008. Íslensk heimili urðu fyrir ómældu tjóni, fjölmargir einstaklingar misstu heimili sín í aðförum kröfuhafa og enn fleiri voru í hættu að missa heimili sín. Tjón sem hefur að litlu sem engu leyti verið bætt. Eins og flestum er kunnugt um höfðu íslenskir neytendur enga undankomuleið frá óréttmætum lánasamningum, þrátt fyrir forsendubrest og stökkbreyttar verðbætur þeirra. Sumt verður líklega aldrei bætt en samtökin eru staðföst í því að knýja fram réttlæti nú með skaðabótakröfu. Fjölmargir lánþegar stóðu í skilum þrátt fyrir stökkbreytt lán en hafa takmarkaða leiðréttingu fengið á þeim óréttmætu verðbótum er lögðust á lán þeirra vegna fjármálahrunsins. Öðrum var synjað um leiðréttingu á stökkbreyttum lánum en greiddu þó engu að síður óréttmætar verðbætur lánanna. Samtökin leita leiða til að bæta lánþegum fjárhagslegt tjón þeirra og halda áfram að knýja fram bætt réttindi og upplýsingagjöf til neytenda. Samtökin standa einnig fast á þeirri sannfæringu að skýlaus krafa sé um það í samfélaginu að lærdómur verði dregin af hruninu fyrir íslensk heimili.

Read more...

Jólakveðja til heimilanna

Hagsmunasamtök heimilanna senda félagsmönnum sínum sem og landsmönnum öllum hugheilar hátíðakveðjur.

Nú þegar áttunda starfsár samtakanna er senn að baki, er ljóst að baráttunni fyrir réttindum heimilanna er hvergi nærri lokið. Undanfarin misseri hafa kröfur um afnám verðtryggingar og viðurkenningu á ólögmæti verðtryggðra neytendalána verið fyrirferðarmikill þáttur í starfi samtakanna. Þrátt fyrir að þeim markmiðum hafi enn ekki verið náð nema að takmörkuðu leyti, er þó langt frá því að öll slík kurl séu komin til grafar. Fyrir tilstilli samtakanna bíða ýmis mál af þeim toga enn úrlausnar og gæti átt eftir að draga til tíðinda af þeim á nýju ári.

Þann 1. apríl 2017 munu svo taka gildi ný lög um fasteignalán til neytenda, sem fela í sér aukna neytendavernd. Ber þar hæst bann við hlutfallslegum lántökukostnaði öðrum en vöxtum, sem margir lánveitendur hafa nú þegar brugðist við og innleitt föst lántökugjöld. Með þessu ásamt afnámi stimpilgjalda vegna lánasamninga og þröngra takmarkana á uppgreiðslugjöld, hefur slíkum samkeppnishindrunum á húsnæðislánamarkaði verið rutt úr vegi að verulegu leyti. Af öðrum nýmælum laganna má nefna sérstök ákvæði vegna lána í erlendum gjaldmiðlum, og um skyldur lánveitenda til að bjóða neytendum upp á úrræði vegna greiðsluerfiðleika áður en krafist er nauðungarsölu á húsnæði. Samtökin munu fylgjast náið með framkvæmd lánveitenda eftir gildistöku hinna nýju laga og halda úti virku eftirliti með áhrifum þeirra á réttarstöðu heimilanna til framtíðar.

Gleðileg jól og farsælt komandi ár, með þökkum fyrir það liðna.

Hagsmunasamtök heimilanna.

Read more...

Opinn spjallfundur um málefni heimilanna

Kæru félagsmenn

Nú er komið að mánaðarlegum opnum spjallfundi Hagsmunasamtaka heimilanna. Fundurinn verður haldinn næstkomandi fimmtudag, 1. desember, kl. 20-22, á Café Meskí, Fákafeni 9.

Fundir sem þessir eru kjörinn vettvangur fyrir félagsmenn til að ræða þau mál sem brenna á þeim, jafnt sín á milli sem og við fulltrúa stjórnar samtakanna.

Við hvetjum félagsmenn sem og aðra til að nýta sér þetta tækifæri og mæta til að taka þátt í umræðum um málefni heimilanna!

Stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna.

Read more...

Íslenska ríkið skaðabótaskylt á hvorn veginn sem málið fer

Eftirlitsstofnun EFTA

Hagsmunasamtök heimilanna hafa nú sent formlega kvörtun til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) yfir framkvæmd verðtryggðra neytendalána og brotum gegn EES-reglum á sviði neytendaverndar af hálfu íslenska ríkisins. Ástæða þess er sú að í nóvember 2015 voru hagsmunir fjármálafyrirtækja látnir vega þyngra en neytendaréttur í æðsta dómsal landsins, í máli Hagsmunasamtaka heimilanna um framkvæmd verðtryggra neytendalána (nr. 243/2015). Framkvæmd slíkra lána hér á landi hefur ekki verið í samræmi við EES-reglur um upplýsingaskyldu lánveitenda, þar sem fjármálafyrirtækin hafa undanskilið kostnað vegna verðtryggingar, þ.e. verðbætur, frá lögboðinni upplýsingagjöf til neytenda um heildarlántökukostnað og árlega hlutfallstölu kostnaðar vegna lántöku.

Á fundi í þjóðmenningarhúsinu þann 14. mars, síðastliðinn, beindi fulltrúi Hagsmunasamtaka heimilanna þeirri spurningu til Carl Baudenbacher, forseta EFTA-dómstólsins, hvort þess væru dæmi að farið hefði verið gegn ráðgefandi áliti EFTA dómstólsins. Vísaði Baudenbacher í umræddan dóm Hæstaréttar sem einsdæmi í þessu tilliti og benti jafnframt á að með því að fara gegn EES-reglum og áliti EFTA-dómstólsins um túlkun á þeim, gæti aðildarríki EES-samningsins orðið skaðabótaskylt gagnvart tjónþolum. Umræddur dómur Hæstaréttar varpar ljósi á bágborna réttarstöðu neytenda á fjármálamarkaði á Íslandi og hvað barátta Hagsmunasamtaka heimilanna undanfarin átta ár fyrir úrbótum í þágu íslenskra heimila hefur í raun snúist um. Hagsmunasamtök heimilanna neyðast til þess að leita réttar íslenskra neytenda utan landssteinanna, því erfitt hefur reynst að fá úr þessari réttaróvissu skorið hér á landi.

Einfaldleikinn er sá að annað hvort er innleiðingin af hálfu Alþingis, á þeim neytendarétti sem um ræðir í málinu, röng sem gerir Alþingi ábyrgt og þá að sama skapi er dómur Hæstaréttar réttur. Eða þá að dómur Hæstaréttar er rangur sem gerir Hæstarétt og dómskerfið ábyrgt en sýknar Alþingi og stjórnkerfið af þeim alvarlegu ásökunum sem felast í niðurstöðu Hæstaréttar. Á hvorn veginn sem niðurstaða ESA verður gerir það að verkum að íslenska ríkið er því miður orðið skaðabótaskylt gagnvart neytendum vegna skorts á kynningu heildarlántökukostnaðar fyrir neytendum af hálfu lánveitenda. Það er afar leitt, því allur málatilbúnaður Hagsmunasamtaka heimilanna hefur gengið út á það að lánveitendur eigi að sjálfir að bera skaðabótaskyldu vegna alls tjóns sem þessi brot þeirra hafa valdið íslensku samfélagi og heimilum landsmanna.

ESA kvörtun 2016

Sjá meðfylgjandi samantekt um efni kvörtunarinnar (UPPFÆRT 17.4.2018 sjá kvörtunina í heild ásamt öllum gögnum málsins):

Read more...

Opinn spjallfundur um málefni heimilanna

Kæru félagsmenn

Nú er komið að mánaðarlegum opnum spjallfundi Hagsmunasamtaka heimilanna. Fundurinn verður haldinn næstkomandi miðvikudag, 2. nóvember, kl. 20-22, á Café Meskí, Fákafeni 9.

Fundir sem þessir eru kjörinn vettvangur fyrir félagsmenn til að ræða þau mál sem brenna á þeim, jafnt sín á milli sem og við fulltrúa stjórnar samtakanna.

Við hvetjum félagsmenn sem og aðra til að nýta sér þetta tækifæri og mæta til að taka þátt í umræðum um málefni heimilanna!

Stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Alþingi

Gagnlegar upplýsingar

Leiðbeiningar í lánamálum heimilanna