Menu
RSS
Frá Hagsmunasamtökum heimilanna

Frá Hagsmunasamtökum heimilanna (402)

Afstaða HH til þriðja orkupakkans

Hagsmunasamtök heimilanna lýsa yfir andstöðu við svokallaðan þriðja orkupakka í óbreyttri mynd.

Samtökin beina því til utanríkisráðherra og alþingismanna að nýta sér 102. grein EES samningsins og sækja um undanþágu frá þriðja orkupakkanum, enda tengist landið ekki orkumarkaði ESB.

Aðstæður á Íslandi er allt aðrar en á meginlandi Evrópu og við berum ábyrgð gagnvart börnum okkar og barnabörnum á að engin vafi leiki á að orkan okkar verði alltaf sameign þjóðarinnar. Það má aldrei vera háð neinum lögfræðilegum vafa eða einföldum meirihluta á Alþingi.

Hagsmunasamtökin vilja jafnframt benda á að hvorki ráðherrar, stjórnmálaflokkar, valdir sérfræðingar eða aðrir sem mæla með þriðja orkupakkanum, munu bera nokkra ábyrgð á gjörðum sínum þegar afleiðingar þeirra skella af fullum þunga á komandi kynslóðum.

Skammt er að minnast skelfilegra aðgerða í kjölfar hrunsins, þar sem heimilum landsins var fórnað á altari markaðsaflanna, í samráði við valda „sérfræðinga“.

Þá var þingi og þjóð sagt að um góðar aðgerðir til hjálpar heimilunum væri að ræða. Raunin reyndist önnur og síðan hafa a.m.k. 15.000 fjölskyldur glatað heimilum sínum auk þess sem gerð hafa verið 117.000 fjárnám hjá 340.000 manna þjóð á 10 árum.

Enginn einasti þeirra ráðamanna sem að þessum aðgerðum stóðu hafa fengist til að svara fórnarlömbum sínum einu orði um gjörðir sínar og á engan hátt borið nokkra ábyrgð á þeim þrátt fyrir eyðilegginguna sem þær höfðu í för með sér.

Sporin hræða. Stjórnmálamenn, eftir ráðgjöf valinna sérfræðinga, einka- og markaðsvæddu bankana með skelfilegum afleiðingum ásamt því að gefa yfirráðin yfir fiskimiðunum okkar til fárra útvaldra sem síðan hafa makað krókinn.

Endurtökum ekki mistök fortíðarinnar. Höldum orkunni okkar í þjóðareigu því þar liggja hagsmunir heimilanna um alla framtíð.

Sjá nánar í umsögn HH um málið á vef Alþingis.

Read more...

Opið bréf til Umboðsmanns skuldara

vegna morgunverðarráðstefnu í samstarfi við Samtök fjármálafyrirtækja þann 25. mars 2019

 Sæl Ásta Sigrún,

Við hjá Hagsmunasamtökum heimilanna lýsum furðu okkar á samstarfi embættis Umboðsmanns skuldara við Samtök fjármálafyrirtækja og teljum fyrirhugaða morgunráðstefnu í samstarfi við þau vera kalda kveðju til skjólstæðinga embættis þíns.

Frá hruni hafa lántakendur mátt sitja undir skelfilegum yfirgangi fjármálafyrirtækja eins og þínu embætti ætti að vera fullkunnugt um, enda stofnað til þess  að aðstoða þá sem lentu í klónum á þessum fyrirtækjum í kjölfar hrunsins.

Þér ætti því líka að vera fullkunnugt um að frá hruni hafa a.m.k. 15.000 fjölskyldur misst heimili sín í hendurnar á þessum fyrirtækjum og kennitöluflökkurum, oft vegna ólögmætra aðgerða þeirra.

Aukin heldur hafa 117.000 árangurslaus fjárnám verið gerð frá hruni af þessum sömu fyrirtækjum.

117.000 í 340.000 manna þjóðfélagi!

Á bak við þessa ótrúlegu tölu eru nokkrir tugir þúsunda einstaklinga sem hafa verið svipt „fjárhagslegum réttindum“ sínum, þau eiga þannig ekki kost á lánafyrirgreiðslum, kreditkortum eða nokkru því sem þarf til að geta verið virkur þátttakandi í samfélaginu.

Þetta veist þú og þú ættir einnig að vita að þessum aðgerðum fjármálafyrirtækjanna er ekki enn lokið, þau eru enn þá að valta yfir heimili landsins í krafti yfirburðastöðu sinnar.

Við viljum líka minna á að fjárhagsleg, sem og andleg áhrif þessara aðgerða fjármálafyrirtækjanna á einstaklinganna sem fyrir þeim urðu, eru langvarandi. Margir, meðal annars þínir skjólstæðingar, munu sitja uppi með afleiðingarnar allt sitt líf og við sjáum þær einnig í auknum kvíða hjá bæði  börnum og fullorðnum, ásamt kulnun, svo ekki sé minnst á skelfilegan leigumarkað sem mörg fórnarlömb fjármálafyrirtækjanna eru föst á.

Með fyrirhuguðum morgunverðarfundi ert þú að taka þér stöðu við hlið Samtaka fjármálafyrirtækja því hann er svo til algjörlega í höndum þeirra:

Yfirlögfræðingur Samtaka fjármálafyrirtækja setur fundinn
Sviðstjóri hjá Arion banka heldur erindi og situr í pallborði
Framkvæmdarstjóri Framtíðarinnar, lánafyrirtækis í eigu Gamma, heldur erindi
Stjórnarformaður Creditinfo heldur erindi og er í pallborði
Verkefnastjóri fjármálafræðslu hjá Samtökum fjármálafyrirtækja stýrir pallborðsumræðum
Framkvæmdarstjóri Almenna lífeyrissjóðsins er fundarstjóri

Fulltrúar neytenda eru eftirfarandi:

Umboðsmaður skuldara
Formaður neytendasamtakanna
Sviðsstjóri hjá Neytendastofu

6 – 3 fyrir fjármálafyrirtækjunum!

Fyrir utan það að staðan sé augljóslega Samtökum fjármálafyrirtækja í vil, þá verður því miður að segjast að engin ykkar sem eruð talsmenn neytenda í þessum fundi, hafið verið talsmenn réttinda  neytenda á fjármálamarkaði hingað til.

Formaður Neytendasamtakanna á meira að segja rætur að rekja til fjármálafyrirtækjanna sem lengi vel voru helstu stuðningsaðilar hans.

Öllum sem fylgst hafa fylgst með málum ætti að vera það fullljóst að þeir einu sem virkilega hafa barist fyrir réttindum neytenda á fjármálamarkaði frá hruni eru Hagsmunasamtök heimilanna.

Þeim var ekki boðin þátttaka og hafa ekki einu sinni fengið boð um að mæta á þennan fína fund.

Hvernig getur þú Ásta Sigrún, í ljósi sögunnar og hlutverks embættis Umboðsmanns skuldara, varið þetta samstarf með Samtökum fjármálafyrirtækja?

Þessi fundur er eins og blaut tuska framan í skjólstæðinga þína og alla þá sem lent hafa í “aðgerðum” fjármálafyrirtækjanna frá hruni.

Með þessu samstarfi við Samtök fjármálafyrirtækja er embætti Umboðsmanns skuldara að taka sér stöðu með þeim sem valdið hafa bæði skjólstæðingum þess, félagsmönnum Hagsmunasamtakanna heimilanna og raunar landsmönnum öllum ómældum skaða sem mun seint eða aldrei verða að fullu bættur.

Hagsmunasamtök heimilanna

Read more...

Niðurstöður aðalfundar Hagsmunasamtaka heimilanna 2019

Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna 2019 var haldinn 26. febrúar síðastliðinn. Á fundinum var kosin ný stjórn sem hefur nú skipt með sér verkum og er skipuð þannig:

 • Ásthildur Lóa Þórsdóttir formaður
 • Vilhjálmur Bjarnason varaformaður
 • Guðrún Bryndís Harðardóttir gjaldkeri
 • Einar Valur Ingimundarson ritari
 • Guðrún Indriðadóttir meðstjórnandi
 • Hafþór Ólafsson meðstjórnandi
 • Róbert Þ Bender meðstjórnandi

Varamenn: Sigríður Örlygsdóttir, Björn Kristján Arnarson, Þórarinn Einarsson, Ragnar Unnarsson, Sigurbjörn Vopni Björnsson og Stefán Stefánsson.

Þau hafa öll starfað áður í stjórn samtakanna.

Aðalfundurinn samþykkti að félagsgjöld 2019 skuli vera 4.900 kr. og valkvæð sem fyrr.

Þá voru skoðunarmenn reikninga samtakanna, Sigfríð Gerður Hallgrímsdóttir og Sólveig Sigurgeirsdóttir, endurkjörnar.

Loks samþykkti aðalfundurinn eftirfarandi ályktun:

Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna ítrekar áskorun samtakanna til stjórnvalda um að láta fara fram óháða rannsókn á þeim aðgerðum sem stjórnvöld stóðu fyrir eftir hrun. Brýn þörf er á sambærilegri rannsóknarskýrslu og þeirri sem gerð var um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna en nú þarf að fjalla um aðgerðir stjórnvalda í kjölfar hrunsins og afleiðingar þeirra fyrir heimili landsins.

Við höfum beðið réttlætis í 10 ár og nú er nóg komið. Við krefjumst Rannsóknarskýrslu heimilanna!

Read more...

Ársskýrsla Hagsmunasamtaka heimilanna 2018-2019

Samkvæmt venju eru fundargögn birt á heimasíðu samtakanna í aðdraganda aðalfundar í formi ársskýrslu sem inniheldur jafnframt allar upplýsingar um efni aðalfundarins samkvæmt boðaðri dagskrá.

Félagsmenn eru minntir á aðalfundinn kl. 20:00 þriðjudaginn 26. febrúar 2019, á Hótel Cabin Borgartúni 32 (7. hæð).

Þegar framboðsfrestur rann út höfðu borist eftirfarandi tilkynningar um framboð.

Aðalstjórn:

Ásthildur Lóa Þórsdóttir
Einar Valur Ingimundarson
Guðrún B. Harðardóttir
Guðrún Indriðadóttir
Hafþór Ólafsson
Róbert Þ Bender
Vilhjálmur Bjarnason

Varastjórn:

Björn Kristján Arnarson
Ragnar Unnarsson
Sigríður Örlygsdóttir
Sigurbjörn Vopni Björnsson
Stefán Stefánsson
Þórarinn Einarsson

Ársskýrsla Hagsmunasamtaka heimilanna 2018-2019

Read more...

Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna 2019

Kæru félagsmenn,
Hagsmunasamtök heimilanna boða hér með til aðalfundar, sem verður haldinn þriðjudagskvöldið 26. febrúar 2019, kl. 20:00 á Hótel Cabin við Borgartún 32, í ráðstefnusal á 7. hæð.*

* Athugið að til þess að komast upp á 7. hæð þarf að fara í lyftu sem er í vesturenda hússins, fyrir innan gestamóttöku hótelsins.

Dagskrá:

 1. Skipun fundarstjóra, ritara, og fundarsetning
 2. Skýrsla stjórnar: Ásthildur Lóa Þórsdóttir, formaður
 3. Reikningar samtakanna: Guðrún Harðardóttir, gjaldkeri
 4. Tillaga stjórnar um ákvörðun félagsgjalda
 5. Kosning 7 aðalmanna í stjórn
 6. Kosning 3-7 varamanna í stjórn
 7. Kosning skoðunarmanna
 8. Önnur mál

Kosningu til stjórnar verður hagað þannig að í hvorri umferð má hver atkvæðisbær fundarmaður greiða allt að sjö frambjóðendum atkvæði og ræður hreint atkvæðamagn úrslitum. Þurfi að skera úr um röð ef tveir eða fleiri hljóta jafn mörg atkvæði verður dregið um innbyrðis röð þeirra.

Framboðsfrestur til stjórnarkjörs er 7 dögum fyrir aðalfund eða til 19. febrúar kl. 20:00. Framboð má tilkynna með tölvupósti á netfang samtakanna: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Einnig er óskað eftir tilnefningum skoðunarmanna og sjálfboðaliðum í talningu atkvæða á fundinum.

Fundargögn verða birt á heimasíðu samtakanna í aðdraganda aðalfundarins.


Bestu kveðjur,
Hagsmunasamtök heimilanna

Read more...

Opinn spjallfundur um málefni heimilanna

Ágætu félagsmenn og áhugafólk um málefni heimilanna.

Nú er komið að fyrsta opna spjallfundi Hagsmunasamtaka heimilanna á nýju ári 2019.

ATHUGIÐ BREYTTAN FUNDARSTAÐ, en fundurinn verður að þessu sinni haldinn í Suðurhlíðaskóla, Suðurhlíð 36, 105 Reykjavík, þriðjudagskvöldið 5. febrúar kl. 20-22.

Við hvetjum félagsmenn og aðra áhugasama til að fjölmenna enda er margt á döfinni framundan og því enginn skortur á umræðuefnum!

Read more...

Stærsta skaðabótamál Íslandssögunnar

Málflutningur í skaðabótamáli gegn Íslenska ríkinu, í máli nr. E-514/2018, fer fram í Héraðsdómi Reykjavíkur miðvikudaginn 30. janúar kl. 13:15 í dómsal 201.

Nú er loksins komið að málflutningi í skaðabótamáli á vegum Hagsmunasamtaka heimilanna vegna verðtryggðra neytendalána gegn íslenska ríkinu. Það er óumdeilt og var staðfest af EFTA dómstólnum árið 2014, að reglur um upplýsingagjöf til neytenda sem tóku verðtryggð lán, voru þverbrotnar á árunum 1994-2013, þar á meðal í húsnæðislánum frá 2001. Öll verðtryggð neytendalán sem voru veitt á þessu tímabili eru því undir í málinu, en ljóst er að þau skipta tugum þúsunda.

Eftir dóm EFTA dómstólsins árið 2014 um að brotið hefði verið á neytendum, kom Hæstiréttur Íslands sér undan því að úrskurða neytendum í vil með því að vísa ábyrgðinni yfir á Alþingi. Sá dómur gerði þó ekki annað en að tefja málið því hvort sem Hæstiréttur er ábyrgur fyrir brotinu eða Alþingi, hlýtur niðurstaðan að vera sú sama: Brotið var á neytendum og ríkið er ábyrgt á hvorn veginn sem er.

Að ríkið sé orðið skaðabótaskylt í staðinn fyrir bankana er ekki það sem stefnt var að í byrjun, fyrir allt of mörgum árum síðan, þegar málið var höfðað gegn lánveitanda, en fyrst svo er komið má ekki selja bankana frá ríkinu fyrr en búið er að gera þetta mál upp við lántakendur.

Þegar niðurstaða er komin í þetta stærsta hagsmunamál íslenskra heimila, gerum við ráð fyrir að verðtrygging á lánum heimilanna verði afnumin á Íslandi þannig að láns- og vaxtakjör verði hér sambærileg og í þeim löndum sem við miðum okkur almennt við. Enda þekkist verðtrygging ekki á lánum heimilanna sem megin lánakostur í þessum löndum. Annars vegar vita stjórnvöld þeirra landa að ef verðtrygging yrði sett almennt á lán heimilanna myndu hagkerfi þeirra hrynja og aðalstjórntæki seðlabanka þeirra ekki virka. Hins vegar myndi almenningur í þessum löndum ALDREI láta bjóða sér verðtryggð lán til heimila með okurvöxtum þar ofan á.

Þetta er kjarni málsins, eins og var nánar rakið í fréttatilkynningu sem var upphaflega send fjölmiðlum 14. nóvember sl. áður en aðalmeðferð málsins var frestað af dómskerfinu.

Read more...

Hagsmunasamtök heimilanna 10 ára

Hrunið hefur ekki verið gert upp!
Fjárhagslegt, félagslegt og samfélagslegt tjón er gríðarlegt.
Um 15.000 fjölskyldur, eða 45.000 einstaklingar, hafa verið á hrakhólum eftir gjaldþrot þriggja banka.
Að missa heimili sitt og óöryggi hefur áhrif á líðan barna.
Vanlíðan íslenskra unglinga hefur aldrei verið meiri.
Traust til stjórnmálamanna er ekki til staðar!

Í dag, þriðjudaginn 15. janúar, eru 10 ár frá stofnun Hagsmunasamtaka heimilanna.

Venjulega er afmælum fagnað og vissulega er ástæða til að fagna því að Hagsmunasamtökin séu enn til staðar og enn að styrkjast nú þegar þau ná 10 ára aldrinum. En engu að síður er það sorglegt að samtök eins og Hagsmunasamtök heimilanna þurfi yfirleitt að vera til. Það er ekkert eðlilegt við það að rúmum 10 árum eftir hrun sé ekki enn búið að gera upp hrunið og að ennþá þurfi að að berjast fyrir þeim sjálfsagða hlut að lög- og stjórnarskrár varin réttindi almennings á fjármálamarkaði séu virt.

Það er staðfest að 10.000 fjölskyldur hafi misst heimili sín á nauðungaruppboðum frá hruni og við vitum að þau eru mun fleiri. Varlega áætlað teljum við að um 15.000 heimili sé ræða eða um 45.000 manns.

Þetta er ekki léttvægt og áhrif þessara hörmunga eru víðtækari en ljóst er við fyrstu sýn. Missir heimilis hefur gífurleg og langvarandi áhrif á líf, afkomu og heilsu einstaklinga, svo ekki sé minnst á áhrif svona áfalla á börn og unglinga. Samkvæmt rannsóknum hefur vanlíðan unglinga aldrei verið meiri og óhætt að velta fyrir sér áhrifum heimilismissis og álags vegna þess á fjölskyldur og á öryggi og líðan barna og unglinga.

Tölfræðin sýnir að um 15% þjóðarinnar hafi misst heimili sín á Íslandi undanfarin 10 ár án þess að hér hafi ríkt stríðsástand eða orðið stórfelldar náttúruhamfarir. Þessar fjölskyldur hafa ekki enn fengið réttindi sín viðurkennd og munu búa við afleiðingar þessa um langa framtíð.

Það er því eitt helsta baráttumál Hagsmunasamtakanna að gerð verði óháð rannsóknarskýrsla á aðgerðum stjórnvalda eftir hrun og áhrifum þeirra og afleiðingum fyrir heimilin.

Það væri vel við hæfi ef Alþingi léti það verða sitt fyrsta verk þegar það kemur saman eftir jólafrí að samþykkja gerð Rannsóknarskýrslu heimilanna og gefa Hagsmunasamtökunum og þjóðinni allri skýrsluna í afmælisgjöf. Sé stjórnmálamönnum alvara í að vilja endurreisa traust í samfélaginu verða þeir að þora að horfast í augu við eigin aðgerðir og afleiðingar þeirra eftir hrun.

Þeir stjórnmálamenn sem ekki veita Rannsóknarskýrslu heimilanna stuðning sinn hljóta að þurfa að rökstyðja þá afstöðu sína. Þjóðin þarf að fá svör.

Hagsmunasamtökin munu ekki halda upp á afmælið með formlegum hætti að svo stöddu, en halda áfram baráttu sinni fyrir réttindum neytenda á fjármálamarkaði af fullum krafti. Það er löngu kominn tími til að réttlætið fái framgang á Íslandi og að lög- og stjórnarskrárvarin réttindi almennings séu virt.

Við munum að sjálfsögðu halda áfram að berjast fyrir afnámi verðtryggingar á lánum heimilanna. Það er ótrúlegt en satt að ein stærsta barátta Hagsmunasamtakanna hefur verið fyrir því að lögbundinn réttur neytenda á fjármálamarkaði sé virtur af stjórnvöldum og dómurum og henni verður að sjálfsögðu haldið áfram.

Andstaðan gegn réttindum neytenda er sterk innan „kerfisins“ en Hagsmunasamtökin hafa ítrekað neyðst til að leita á náðir dómstóla og eru núna með tvö stór dómsmál í gangi.

Í desember lögðu Hagsmunasamtök heimilanna fram kæru til Mannréttindadómstóls Evrópu vegna þess hvernig lög og réttur voru ítrekað brotin í meðferð stjórnvalda og dómstóla á ólögmætum gengistryggðum lánum eftir hrun. Þann 30. janúar verður jafnframt dómtekið mál á vegum Hagsmunasamtakanna vegna verðtryggðra neytendalána.

Dropinn holar steininn og Hagsmunasamtökin líta með bjartsýni fram á nýtt ár enda finnum við sífellt aukinn meðbyr með málstað okkar.

Núverandi stjórn Hagsmunasamtakanna vill nota þessi tímamót til að þakka þeim fjölmörgu sem lagt hafa Hagsmunasamtökunum lið á þessum árum. Fyrrverandi formenn og stjórnarmenn eiga þakkir skildar, auk allra þeirra einstaklinga sem með sinni eigin baráttu hafa lagt sameiginlegri baráttu okkar allra lið. Sérstakar þakkir eru til félagsmanna okkar sem hafa gert okkur kleift að vinna að baráttumálum okkar með því að greiða félagsgjöld og einnig þeim sem hafa verið styrktarmeðlimir okkar og greitt sérstakar mánaðarlegar greiðslur inn á styrktarsjóð okkar. Þessar greiðslur hafa gert okkur mögulegt að greiða laun til starfsmanna okkar sem eru ómetanlegir og vinna mikið meira en launahlutfall þeirra segir til um og einnig til að standa í þeim málaferlum sem við höfum ráðist í.

Þeir sem vilja sýna Hagsmunasamtökunum stuðning sinn í verki í baráttu sinni við ofurefli fjármálafyrirtækja og stjórnvalda, geta lagt framlög inn á nær tóman málskostnaðarreikning samtakanna. Öll framlög eru vel þegin og verða vel nýtt.

Reikningsnúmer málskostnaðarsjóðs:
1110-05-250427 kt. 520209-2120

Íslendingar þurfa Rannsóknarskýrslu heimilanna!

Read more...

Kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu

Hagsmunasamtök heimilanna leita nú réttlætisins á vettvangi Mannréttindadómstóls Evrópu. Kæra hefur verið verið send til dómstólsins vegna úrlausnar mála er varða gengistryggð lán af hálfu íslenskra stjórnvalda og dómstóla.

Með því að víkja sérstökum lögum um neytendalán til hliðar í trássi við skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt EES samningnum og leggja margfalt hærri vexti en um var samið á lán sem voru með ólöglegri gengistryggingu, hafa íslenskir neytendur verið sviptir mikilvægum grundvallarréttindum sínum. Kæran byggist á því að með þeim hætti hafi verið brotið gegn þeirri friðhelgi sem eignarréttur skal njóta samkvæmt 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. lög nr. 62/1994 og 72 gr. stjórnarskrárinnar, auk þess sem ekki hafi verið gætt jafnræðis við úrlausn slíkra mála.

Áður en hægt er að skjóta máli til Mannréttindadómstóls Evrópu þarf að vera búið að láta reyna á öll möguleg úrræði innan lands. Margoft hefur verið látið reyna á sérstök réttindi neytenda í málum sem þessum fyrir íslenskum dómstólum, en að mati samtakanna var það fullreynt með dómi Hæstaréttar Íslands í máli nr. 636/2017. Þar sem það hafði verið metið sem ákjósanlegt fordæmismál var ákveðið að skjóta málinu til Mannréttindadómstóls Evrópu. Kæran var send í vikunni fyrir jól og afhent til dómstólsins í dag, aðfangadag 24. desember 2018. Með því að koma slíku máli fyrir erlendan fjölþjóðlegan dómstól, hafa samtökin náð mikilvægum áfanga í baráttu sinni fyrir réttindum íslenskra neytenda á fjármálamarkaði.

Fyrsta skrefið í málsmeðferð dómstólsins er að kanna hvort málið uppfylli nauðsynleg skilyrði til að hljóta efnislega úrlausn. Erfitt er að segja til um hvenær ákvörðun um það muni liggja fyrir, en vonast er til að það skýrist nánar snemma á nýju ári 2019. Nánari upplýsingar munu Hagsmunasamtök heimilanna veita á heimasíðu samtakanna www.heimilin.is eftir því sem framvinda málsins gefur tilefni til.

ATH! Málarekstur sem þessi er kostnaðarsamur og verður enn kostnaðarsamari ef til efnislegrar málsmeðferðar kemur, eins og vonir standa til. Við minnum því á að beina má frjálsum framlögum í málskostnaðarsjóð Hagsmunasamtaka heimilanna með því að leggja inn á reikning nr. 1110-05-250427, kt. 520209-2120. Öll framlög stór sem smá nýtast til að leita réttlætis fyrir neytendur á íslenskum fjármálamarkaði.

Read more...

Jóla- og áramóta hugleiðingar frá formanni

Eftirfarandi ávarp frá formanni HH er úr fréttabréfi sem sent var til félagsmanna í desember. Athygli er vakinn á því að fréttabréf eru send reglulega til skráðra félagsmanna en hægt er að skrá sig í samtökin HÉR til að komast á póstlista félagsmanna.

Jóla- og áramóta hugleiðingar frá formanni
 
Von um réttlæti
Það eru að koma jól og jólunum fylgir alltaf von, um betri heim, frið og réttlæti.
Eftir að hafa staðið í þessari baráttu með beinum og óbeinum hætti í 10 ár, er ég sannfærð um að vonin sé eitt það dýrmætasta sem við eigum. Það er fyrst þegar við glötum henni sem við töpum baráttunni.
Þess vegna berst ég við að halda henni vakandi í mér sjálfri og þeim sem eru í kringum mig og þess vegna bregst ég stundum „reið við“ þegar lítið er gert úr „litlum sigrum”, því til að halda voninni lifandi verðum við að leyfa þeim að virka sem olía á þann eld sem eftir er, því annars deyr hann.
Hafandi sagt þetta þá skil ég samt vel þá sem hafa glatað voninni því ofureflið sem við stöndum frammi fyrir er gríðarlegt og svo skelfilega óréttlátt.
Það á enginn að þurfi að ganga í gegnum það sem mörg okkar höfum gengið í gegnum og það á ekki að vera hægt að fara svona með LÍF fólks.
Í haust voru 10 ár frá hruni og í gær, 18. desember, voru 8 ár frá setningu hinna skelfilegu Árna Páls laga. Ég var að vona að þetta yrði haustið þar sem stjórnmálamenn myndu rísa upp fyrir almenning í landinu og að 10 árum eftir hrun yrði hægt að fagna jólum vitandi að réttlæti kæmi á nýju ári. Svo fór þó ekki, baráttan þarf enn að halda áfram en það er samt von í lofti. Uppáhaldsmálsháttur okkar hjá HH er „Dropinn holar steininn“ og að undanförnu hefur okkur fundist „jarðvegurinn“ vera að breytast og við vera að fá aukinn hljómgrunn – að vatnið sé farið að vætla og molna undan fúastoðum spillingarinnar.
Þar kemur margt til, sumt stærra og annað minna, sumt getum við rakið til okkar vinnu að einhverju eða öllu leyti, annað kemur úr öðrum áttum en styður málstað okkar engu að síður. Það eru engar einfaldar skilgreiningar í þessum málum og margir hafa lagt sitt af mörkum.
Tíminn vinnur með okkur og í hvert sinn sem hulunni er svipt af einhverju, er málflutningur Hagsmunasamtakanna staðfestur á einhvern hátt.
Hingað til hefur engum enn tekist að hrekja málflutning okkar.
Við skulum því mæta nýju ári með von í hjarta – réttlætið mun sigra að lokum og það er nær en við höldum. Förum því aðeins yfir nokkuð af því sem er jákvætt og vinnur með okkur með beinum eða óbeinum hætti.
 
Rannsóknarskýrsla heimilanna og „vorið í verkó“
Það hafa orðið miklar breytingar innan verkalýðshreyfingarinnar og ég vænti þess að von bráðar muni ASÍ lýsa yfir stuðningi við Rannsóknarskýrslu heimilanna. Það verður að rannsaka þær aðgerðir sem stjórnvöld réðust í eftir hrun og afleiðingar þeirra fyrir heimili landsins og er algjörlega óhugsandi annað en að „vorið í verkó“ fylki sér á bak við þá kröfu.
Meðal þess sem þyrfti að rannsaka er:
 • Stofnun nýju bankanna og yfirfærsla lánasafna gömlu bankanna til þeirra
 • Afhending stórra eignarhluta í bönkunum til þrotabúa föllnu bankanna
 • Úrlausnir mála vegna ólöglegra lánaskilmála og framferðis kröfuhafa
 • Hversu margar fjölskyldur hafa verið sviptar heimilum sínum frá hruninu?
 • Hversu margar þeirra voru hraktar út á vonlausan leigumarkað?
 • Hver væri staða húsnæðismála núna ef þetta hefði ekki verið gert?
 • Greiðsluaðlögun hjá umboðsmanni skuldara sem hefur reynst mörgum illa
 • Ólöglegar vörslusviptingar heimilisbíla og ökutækja einstaklinga
 • Skortur á samráði við fulltrúa neytenda og samtaka þeirra
Þó við viljum flest eitthvað meira afgerandi en „enn eina skýrsluna“ þá er það sannfæring og niðurstaða okkar í stjórn Hagsmunasamtakanna að réttlæti fáist ekki fyrr en það hefur verið viðurkennt, og það er ljóst að viðurkenning fæst ekki nema niðurstöður rannsóknar liggi fyrir.
 
„Gulu vestin“
Það eiga sér stað hræringar víða um heim. Almenningur er að rísa upp gegn þessum „nýja aðal“ sem bankar og fjármálafyrirtæki eru. Það er farið að molna undan þessu fólki sem hefur farið með almenning sem fóður fyrir bankana. Réttlæti mun ná fram að ganga!
Á stjórnarfundi HH í síðustu viku ræddum við að sjálfsögðu „gulu vestin“ og hvernig við gætum nýtt okkur þau, t.d. í sambandi við 10 ára afmæli HH í janúar. Hvort við gætum selt þau til fjáröflunar og gert okkur, þessi „þöglu fórnarlömb hrunsins“ sýnileg með þeim hætti, og hvort við ættum að láta merkja þau.
Fleiri hafa greinilega fengið svipaðar hugmyndir og það verður að koma í ljós hvað við gerum. En hvernig svo sem það fer, þá er alveg ljóst að það er e.k. „vakning“ í gangi út í heimi sem allar líkur eru að að berist hingað til lands.
 
Umfjöllun fjölmiðla og ábyrgð okkar sjálfra
Umfjöllun fjölmiðla um málefni Hagsmunasamtakanna er skammarlega lítil, en þá kann maður betur að meta það sem vel er gert. Frá því í vor hefur Styrmir Gunnarsson fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins tekið undir málflutning Hagsmunasamtakanna í a.m.k. fjórum greinum og einu sjónvarpsviðtali. Styrmir er maður sem hefur áunnið sér virðingu þvert á flokka og á hann er hlustað. Stuðningur hans er því mikils virði og við kunnum honum hinar bestu þakkir fyrir.
Það verður ekki hjá því litið að þegar það er jafn erfitt og raun ber vitni að ná eyrum og athygli fjölmiðla, þá þurfum við sjálf að taka ábyrgðina á því að láta í okkur heyra. Það er ekki öllum gefið að skrifa og alls ekki raunhæft að ætlast til að við séum öll að láta í okkur heyra. Sem ein af þeim sem læt í mér heyra og skrifa greinar, get ég þó fullyrt að við sem það gerum, erum ekki að því að gamni okkar eða af því að við höfum ekkert annað við tíma okkar að gera.
Við gerum þetta af illri nauðsyn og við verðum að geta treyst á félagsmenn að taka boltann þaðan og dreifa skrifum okkar áfram. Greinar um málefni okkar ættu alltaf að fá deilingar og like í þúsunda tali en í staðinn hlaupa þau á örfáum hundruðum þegar best lætur. Við getum gert betur þarna og ég bið hvern og einn um að leggja sitt af mörkum í baráttunni með þessum einfalda hætti sem kostar ekki neitt.
 
Skýrsla félagsmálaráðherra
Einn stærsti áfangi baráttunnar frá upphafi er beiðni um skýrslu frá félags- og jafnréttismálaráðherra um úttekt á stöðu ólíkra hópa fólks með tilliti til eigna-, tekju- og atvinnustöðu tíu árum eftir hrun.
Enn ein skýrslan, segja sumir en þetta er ekki bara „enn ein skýrslan“. Vissulega hafa verið gerðar margar skýrslur en það hefur ekki verið gerð ein einasta skýrsla um afdrif heimilanna eftir hrun.
Það skal tekið fram að hér er ekki um Rannsóknarskýrslu heimilanna að ræða. Sú skýrsla þyrfti að verða mun víðtækari en þessi sem aðeins er beint að einu ráðuneyti. Hins vegar er ekki erfitt að sjá fyrir sér að þessi skýrsla gæti verið undanfari annarrar og viðameiri skýrslu enda tel ég nokkuð víst að niðurstöður hennar munu kalla eftir nánari rannsókn.
Það er því miður þannig að við hjá HH berum ekki mikið traust til „kerfisins“ og þegar skýrslubeiðnin var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum á Alþingi, þá heyrðust raddir um að þetta yrðir aldrei neitt og yrði bara þaggað niður.
Það er því ánægjulegt að geta sagt frá því að verið er að hrinda þessu af stað í góðu samstarfi við okkur í Hagsmunasamtökunum, en ráðherra hefur frá upphafi óskað eftir aðkomu HH og tekið fullt tillit til óska og athugasemda okkar í undirbúningnum.
Nokkrir mjög hæfir aðilar hafa komið til greina til að leiða þessa vinnu en á næstu dögum verður tilkynnt hver það verði og erum við í stjórn HH mjög ánægð með það val.
Það var einnig mjög ánægjulegt að sjá þá þverpólitísku samstöðu sem var um skýrslubeiðnina, en að henni stóðu þingmenn úr fimm flokkum.
Vonandi er þetta merki um að þingmenn séu farnir að setja hagsmuni heimilanna ofar pólitík og því að fela gjörðir eigin flokka. Það er löngu tímabært.
 
Fyrirspurnir á Alþingi
Töluvert margar fyrirspurnir hafa verið lagðar fram á Alþingi undanfarið ár að beiðni eða í samstarfi við Hagsmunasamtökin, auk tveggja frumvarpa og einnar þingsályktunartillögu.
Að öðrum þingmönnum sem hafa aðstoðað okkur ólöstuðum, er Ólafur Ísleifsson sá þingmaður sem hefur reynst okkur einna best á þingi í vetur. Hann hefur í samstarfi við Hagsmunasamtökin lagt fram margar fyrirspurnir á þessu ári og á m.a. heiðurinn að þeirri sem staðfesti málflutning okkar um að a.m.k. 10.000 fjölskyldur hefðu misst heimili sín frá hruni auk þess sem hann hefur lagt fram lyklafrumvarp og frumvarp með tillögum um verulegar takmarkanir á verðtryggingu.
Maður hvorki gleymir né vanþakkar það sem vel er gert hvað svo sem síðar gerist. Hver svo sem framtíð Ólafs verður á Alþingi eða í stjórnmálum þá hefur hann á sínum stutta tíma á Alþingi verið einn sterkasti talsmaður hagsmuna heimilanna frá hruni og við kunnum honum miklar þakkir fyrir það. Staðan væri verri ef hans hefði ekki notið við og persónulega vona ég að við fáum að njóta krafta hans áfram.
 
Á bak við tjöldin
Við í stjórn HH höfum mætt á marga fundi í vetur til að tala fyrir málstað heimilanna. Við hittum alla sem við okkur vilja tala og sem við teljum að geti hjálpað málstað okkar, hvar í flokki sem þeir standa. Við höfum þannig hitt marga ráðherra, alþingismenn, þingflokka, embættismenn úr mörgum ráðuneytum, og forystufólk úr verkalýðshreyfingunni svo eitthvað sé nefnt.
Við getum ekki talað um alla þessa fundi. Eins og aðrir ávinnum við okkur traust og orðspor og til að skemma það ekki þurfum við að sýna trúnað hvort sem fundurinn hefur verið „góður“ eða „vondur“. Við getum t.d. ekki opinberað það ef einhver stjórnmálamaður tekur undir allt sem við segjum því það gæti hreinlega skemmt fyrir honum, og þar með baráttu okkar, í hans flokki.
Í samtölum við ráðamenn merkjum við ákveðinn hljómgrunn sem við höfum ekki fundið áður. „Jarðvegurinn“ fyrir málflutning okkar er allt annar og betri en hann var fyrir, svo sem, tveimur árum síðan.
Auk þessa höfum við mætt á ýmsa viðburði þar sem fjallað er um húsnæðismál eða málefni sem við teljum snerta hagsmuni heimilanna. Það háir okkur að slíkir viðburðir eru oft haldnir á tímum þar sem við, ásamt flestu vinnandi fólki, erum föst í vinnu og getum ekki mætt. Ef við mögulega getum, þá mætir samt eitthvert okkar.
Við mættum t.d. nokkur á „Hrunið þið munið“ í Háskóla Íslands og vorum ekki vinsælasta fólkið á svæðinu þegar við spurðum spurninga sem köstuðu skugga á dýrðarljóma þessa „skemmtilega rannsóknarefnis“ sem hrunið var í augum Háskólafólks, og sýndum fram á að það hefði hreint ekki tekist jafn vel til í endurreisn landsins og fyrirlesarar Háskólans vildu margir vera láta.
Dropinn holar steininn og þar sem Styrmir Gunnarsson hefur bæði talað og skrifað um þessi „inngrip“ okkar, vöktu þau meiri athygli en okkur hafði órað fyrir.
 
Að lokum…
Ég bið ykkur um að halda í vonina og leggja ykkar af mörkum í baráttunni með því að líka og deila á facebook og mæta, ef við skyldum nú blása til einhverskonar viðburðar á nýju ári.
Ef eitthvert ykkar gæti séð af nokkrum krónum til að styrkja samtökin til góðra verka væri það mjög vel þegið – vegna kostnaðarsamra málaferla er frekar lítið í sjóðum okkar þessa stundina.
 
Fyrir hönd Hagsmunasamtakanna óska ég ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári!
Ásthildur Lóa Þórsdóttir, formaður HH
 
Reikningsnúmer málskostnaðarsjóðs:
1110-05-250427 kt. 520209-2120
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Alþingi

Gagnlegar upplýsingar

Leiðbeiningar í lánamálum heimilanna